Mời các bạn tham dự 4 buổi của chúng tôi mang tên Cùng chia sẻ Hành trình. Các bậc phụ huynh giúp đỡ lẫn nhau ở đây cho bạn ngay từ khi con bạn lần đầu tiên được chẩn đoán khuyết tật hoặc nghi ngờ khuyết tật. Bạn không đơn độc vào thời điểm bối rối và khó khăn này. Chuỗi Hành trình Chia sẻ của chúng tôi là thời gian để chúng tôi giúp bạn hiểu hệ thống chăm sóc nhiều hơn và sẽ cho phép bạn lập một kế hoạch giúp bạn, con bạn và toàn bộ gia đình của bạn phát triển

Bốn buổi hàng tuần của Cùng chia sẻ Hành trình là:
  • Chiến lược Tự chăm sóc & Hiểu được Nỗi buồn của Cha mẹ
  • Công cụ cộng tác tối ưu: Hồ sơ một trang
  • Dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng
  • Xây dựng khả năng phục hồi bằng cách sử dụng 5 yếu tố bảo vệ (“5 yếu tố bảo vệ là gì?”)

Cùng chia sẻ Hành trình được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Vui lòng kiểm tra lịch của chúng tôi để tìm (các) buổi phù hợp với bạn. Gọi cho chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin.

Chương trình được tài trợ một phần bởi Sở Dịch vụ Xã hội Quận Santa Clara

Hầu hết các hội thảo trên mạng, nhóm hỗ trợ và dịch vụ PHP đều MIỄN PHÍ! Chúng tôi cam kết được cung cấp những nội dung cập nhật và có chất lượng đến các gia đình như gia đình của quý vị!  Hãy mở lòng quyên góp để chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ các gia đình nuôi dạy trẻ em có nhu cầu đặc biệt trong cộng đồng của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn!