Tải về những thông tin hữu ích từ  E-Packet Thư viện Thông tin ngay hôm nay!

E-Packets là các tài liệu điện tử có thể tải về nhằm giúp bạn xây dựng một tương lai tươi sáng cho con em mình! Các tài liệu bao gồm nhiều lĩnh vực thông tin và danh sách các trang web hỗ trợ được sắp xếp theo chủ đề. E-Packets được thành lập bởi nhân viên của Parents Helping Parents và thường xuyên được cập nhật.

Tôi có thể tải một E-Packet bằng cách nào?

Hãy tìm chủ để E-Packet mà bạn quan tâm và điền vào đơn yêu cầu. Sau khi gửi đơn yêu cầu, gói thông tin E-Packet sẽ được gửi tới email của bạn để bạn có thể đọc bất cứ lúc nào.

Những gói E-Packet nào sẵn có?

Chúng tôi liên tục cập nhật các gói thông tin mới, nên hãy thường xuyên quay lại nhé!

Chuyển Tiếp Sang Tuổi Trưởng thành

Giáo Dục Đặc Biệt

Thời thơ ấu