Gia đình chính là Trái tim của mọi dịch vụ tại Parents Helping Parents.

Tại PHP, chúng tôi có các chuyên gia về lĩnh vực nguồn lực hỗ trợ cộng đồng, giáo dục đặc biệt và công nghệ hỗ trợ. Các chuyên gia của chúng tôi có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

90% nhân viên của chúng tôi cũng là phụ huynh của các trẻ em có nhu cầu đặc biệt, và họ mong muốn giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh thông qua công việc của mình.

Làm thế nào tôi có thể tìm được đúng người mà tôi cần nói chuyện?

Hãy gọi cho văn phòng của chúng tôi theo số 408-727-5775.

Nhân viên PHP sẽ giúp quý vị tìm hiểu các nguồn lực hỗ trợ để xử lý các vấn đề liên quan đến việc nuôi dạy một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt. Từ việc học hành đến chăm sóc y tế, chúng tôi sẽ cùng quý vị phân tích các lựa chọn dựa trên nhu cầu của gia đình quý vị.

Chúng tôi sẽ giúp quý vị xác định các nhu cầu của con em và gia đình quý vị, bao gồm cả hỗ trợ tại trường học, gia đình và cộng đồng. Khi gọi cho chúng tôi, quý vị đã tìm được điểm đến bình yên, nơi có những người thấu hiểu hoàn cảnh của quý vị.

Chúng tôi giúp các gia đình phục hồi niềm tin và bồi dưỡng khả năng, cũng như đảm bảo rằng các nhu cầu của con trẻ và gia đình được đáp ứng. Chúng tôi tổ chức rất nhiều buổi thảo luận và hướng dẫn vào buổi tuối và cuối tuần dành cho các phụ huynh không thể tham dự các sự kiện trong ngày thường.