Hãy đến và khám phá Trung tâm iTECH của Parents Helping Parents!

Chúng tôi sở hữu Trung tâm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Công nghệ Hỗ trợ (AT) lớn nhất khu vực Bay Area, San Francisco. Các chuyên gia AT của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị phụ huynh, chuyên gia, người trưởng thành cũng như trẻ em có nhu cầu đặc biệt cơ hội khám phá những công nghệ mới nhất. Hãy cùng trải nghiệm “tận tay” những thiết bị, phần mềm và ứng dụng hướng dẫn; và khám phá những phương tiện phù hợp nhất cho con của quý vị! Hãy liên hệ với chúng tôi để biết AT có thể hỗ trợ con em, khách hàng và học sinh của quý vị những gì!

Công nghệ Hỗ trợ là gì?

Công nghệ Hỗ trợ bao gồm bất kỳ thiết bị nào có thể giúp tăng cường, duy trì hoặc cải thiện khả năng của một người. AT có thể bao gồm các vật dụng như máy trợ thính, máy nói, bảng hình ảnh, các câu chuyện xã hội, và nhiều thứ khác.

Để giúp quý vị hiểu thêm về AT, chúng tôi có một dịch vụ đặc biệt gọi là ‘Techsploration” (Khám phá Công nghệ). Techsploration là một buổi tham quan kéo dài 1 giờ đồng hồ tại trung tâm iTECH của PHP, dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia AT của chúng tôi. Trong buổi tham quan, quý vị có thể tìm hiểu về các loại hình công nghệ hỗ trợ khác nhau hiện có và loại nào có thể hữu ích cho con của quý vị.

Các chuyên gia AT của PHP cũng tổ chức các buổi hướng dẫn và thảo luận, đồng thời dành sẵn một số loại công nghệ hỗ trợ để cho các phụ huynh của Parents Helping Parents mượn và dùng thử. Vui lòng nhấn vào đường link bên trái để biết thêm thông tin.