Parents Helping Parents có thể làm gì để giúp giải quyết những nỗi lo ngại của tôi về đứa con ở lứa tuổi 0-5?

Parents Helping Parents thấu hiểu những lo lắng của quý vị đối với sự phát triển của con em mình. Quý vị đã đến đúng nơi để tìm hiểu thông tin về các dịch vụ và hỗ trợ cho trẻ đang có nhu cầu đặc biệt ở tuổi ấu thơ. Chúng tôi sẽ cùng quý vị giải quyết những nỗi lo ngại, xác định các nhu cầu cũng như những nguồn lực phù hợp với những nhu cầu đó. Các nhân viên PHP sẽ giải thích cho quý vị về sự can thiệp sớm cũng như các dịch vụ liên quan. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho quý vị, con em quý vị cùng toàn thể gia đình.