Parents Helping Parents chính là nguồn thông tin về giáo dục đặc biệt cho quý vị!

Quý vị có thể cảm thấy bối rối khi tìm hiểu và thiết lập chương trình giáo dục đặc biệt cho con em mình. Các nhân viên của chúng tôi sẽ giúp quý vị trở thành người tham gia tích cực trong hành trình giáo dục của con em mình.

Khi quý vị liên lạc với chúng tôi về các vấn đề liên quan đến giáo dục, quý vị sẽ được kết nối với một Chuyên gia Giáo dục có kinh nghiệm. Các Chuyên gia Giáo dục sẽ cung cấp các thông tin giúp quý vị tham gia tích cực hơn trong kế hoạch giáo dục của con em mình. Chúng tôi cũng cung cấp các khóa hướng dẫn về quyền lợi giáo dục đặc biệt, hỗ trợ qua điện thoại và tư vấn riêng cho phụ huynh. Chúng tôi sẽ giúp quý vị cân nhắc các lựa chọn để giải quyết bất đồng.

Mục tiêu của chúng tôi là giúp quý vị nắm rõ các bước của chương trình giáo dục đặc biêt, bao gồm từ việc yêu cầu đánh giá nhu cầu từ 3 đến 21 tuổi, giáo dục đặc biệt bao gồm những gì, các yếu tố của một chương trình giáo dục cá nhân, cũng như lên kế hoạch cho giáo dục trung học và thời kỳ chuyển giao sang tuổi trưởng thành. Khi quý vị có đầy đủ thông tin, con của quý vị sẽ có cơ hội nhận được chương trình giáo dục toàn diện hơn.

Có rất nhiều điều cần tìm hiểu, bao gồm cả giáo dục đặc biệt là gì, cũng như các tên gọi viết tắt liên quan. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ quyền lợi của mình theo Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973 – đạo luật dân sự nghiêm cấm việc phân biệt đối xử dựa trên khuyết tật. Đạo luật này được áp dụng tại các trường tiểu học và trung học, cũng như các cơ sở, tổ chức khác.

Parents Helping Parents có thể gặp gỡ riêng hoặc nói chuyện điện thoại riêng với quý vị. Khi liên lạc với chúng tôi, quý vị sẽ được kết nối với một Chuyên gia Giáo dục giàu kinh nghiệm và chuyên môn, người cũng có con em hoặc người thân có khuyết tật. Quý vị cũng có thể tải về những danh sách website hữu ích xoay quanh chủ đề giáo dục đặc biệt tại mục E-Packets, với đường link ở bên trái màn hình. Mục E-Learning trên trang web của chúng tôi cung cấp các video thông tin mà quý vị có thể xem mọi lúc, mọi nơi. Các nguồn thông tin hỗ trợ này liên tục được rà soát và bổ sung, vì vậy hãy thường xuyên ghé thăm để được nhận những thông tin mới nhất!

Các Chuyên gia Giáo dục của chúng tôi sẽ giúp quý vị:

– Hiểu rõ các quyền lợi và trách nhiệm của mình
– Trả lời các câu hỏi của quý vị và cung cấp các nguồn lực hỗ trợ và tham khảo liên quan đến giáo dục đặc biệt
– Lên kế hoạch cho hành trình giáo dục đặc biệt của con em quý vị thông qua việc giúp quý vị xác định các ưu tiên, giải quyết vấn đề, cũng như cân nhắc các lựa chọn về giáo dục đặc biệt cùng với quý vị.
– Chuẩn bị Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân (IFSP), Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP), cũng như các cuộc họp về giáo dục và/hoặc chuyển giao quan trọng khác.
– Cải thiện kỹ năng giao tiếp tích cực và các phương pháp xử lý các tình huống dễ gây căng thẳng.

Các Chuyên gia Giáo dục của chúng tôi phục vụ các gia đình ở các quận Santa Clara, San Mateo, Santa Cruz, San Benito và Monterey, tiểu bang California. Nếu quý vị không sống tại các quận nói trên, vui lòng tìm một cơ sở dành cho phụ huynh tại địa phương của quý vị qua đường link này:  Parent Center Hub.

Quý vị sẽ thấy một mẫu thư hữu ích ở dưới đây, trong trường hợp quý vị muốn yêu cầu đánh giá nhu cầu giáo dục đặc biệt cho con em mình. Nếu quý vị có câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị nắm vững quy trình này.

Yêu cầu Đánh giá nhu cầu từ Học khu của quý vị