Nhờ tấm lòng của QUÝ VỊ, Parents Helping Parents có thể tiếp sức cho những gia đình có con em hoặc người thân có nhu cầu đặc biệt. Không có tấm lòng nào là quá nhỏ bé!

Hầu hết các buổi hội thảo trực tuyến, nhóm hỗ trợ và dịch vụ của PHP được cung cấp MIỄN PHÍ! Chúng tôi cam kết mang lại những nội dung mới nhất với chất lượng cao cho những gia đình như quý vị. Xin hãy mở lòng đóng góp để chúng tôi có thể tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ những gia đình có con em có nhu cầu đặc biệt trong cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị!

Khoản đóng góp của tôi có được khấu trừ thuế không?

Parents Helping Parents là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) (Tax ID# 94-2814246). Khoản đóng góp của quý vị có thể được khấu trừ thuế theo quy định của Hoa Kỳ.

Có cách nào để quyên góp ngoài tiền không?
  1.  Quyên góp Cổ phiếu Chứng khoán: Nếu quý vị quyên góp dưới dạng cổ phiếu, quý vị sẽ không phải trả thuế đánh trên lợi nhuận đầu tư (capital gain tax) cho số cổ phiếu đó, và có thể khấu trừ toàn bộ giá trị thị trường của cổ phiếu hoặc quỹ góp vốn đầu tư có thời gian trên một năm. Vui lòng liên lạc với Mark Fishler, Giám đốc Phát Triển PHP, theo số 408-886-3896 hoặc [email protected] để biết thêm thông tin.
  1. Quyên góp qua Di chúc hoặc Uỷ thác: Đây là hai trong số những hình thức quyên góp phổ biến nhất. Quý vị có thể thu xếp quyên tặng cho PHP một số tiền hoặc tài sản nhất định, một phần tài sản, hoặc phần tài sản còn lại sau khi chia tặng cho người thân. Vui lòng liên lạc với Mark Fishler, Giám đốc Phát Triển PHP, theo số 408-886-3896 hoặc [email protected] để biết thêm thông tin.
  1. Chỉ định PHP là người thụ hưởng: Quý vị có thể để PHP thụ hưởng: tài khoản hưu trí cá nhân (IRA), 401(k), 403(b), tài khoản đầu tư (brokerage), Quỹ Tư vấn Tài trợ (DAF), bảo hiểm nhân thọ hoặc các loại tài khoản khác. Các loại hình quà tặng này rất dễ thu xếp hoặc thay đổi. Quý vị chỉ cần hoàn tất một mẫu đơn chỉ định người thụ hưởng từ tổ chức quản lý quỹ của mình, và chỉ định PHP là người thụ hưởng toàn bộ hoặc một phần quỹ hưu trí hoặc bảo hiểm nhân thọ của quý vị. Nếu quỹ hưu trí của quý vị được hưởng thuế trả chậm, phần dành cho PHP sẽ được miễn thuế. Vui lòng liên lạc với Mark Fishler, Giám đốc Phát Triển PHP, theo số 408-886-3896 hoặc [email protected] để biết thêm thông tin.
  1. Tặng tiền từ Quỹ Hưu trí IRA: Luật pháp quy định quý vị có thể trích quỹ IRA làm quà tặng sau 70½ tuổi. Một phần phân bổ tới $100,000 mỗi người một năm có thể được chuyển trực tiếp từ quỹ IRA của quý vị tới PHP và được tính vào phần phân bổ tối thiểu của quý vị. Vui lòng liên lạc với Mark Fishler, Giám đốc Phát Triển PHP, theo số 408-886-3896 hoặc [email protected] để biết thêm thông tin.
  1. Quỹ Tư vấn Tài trợ: Quý vị có thể thành lập một Quỹ Tư vấn Tài trợ (DAF) và quyên góp cho PHP thông qua quỹ DAF này. Vui lòng liên lạc với Mark Fishler, Giám đốc Phát Triển PHP, theo số 408-886-3896 hoặc [email protected] để biết thêm thông tin.
  1. Quyên góp qua đường bưu điện: Vui lòng gửi check cho Parents Helping Parents, Attn: Mark Fishler, Suite 100, 1400 Parkmoor Avenue, San Jose, CA, 95126. Chúng tôi sẽ gửi biên nhận số tiền qua đường bưu điện cho quý vị.

Chúng tôi khuyến khích quý vị tham vấn chuyên gia tài chính hoặc luật sư để tìm được hình thức quyên góp phù hợp nhất.

Tôi có nhận được biên nhận không?

Khi quý vị hoàn tất việc quyên tặng, chúng tôi sẽ gửi biên nhận đến địa chỉ email quý vị cung cấp. Nếu quý vị quyên góp theo định kỳ, chúng tôi sẽ gửi biên nhận từng tháng cho khoản đóng góp chúng tôi nhận được trong tháng đó.