Tổ chức Phụ huynh Giúp đỡ  Phụ huynh cung cấp nhiều Dịch vụ Gia đình để hỗ trợ bạn, con bạn, thanh thiếu niên hoặc người lớn có nhu cầu đặc biệt và toàn bộ gia đình của bạn.

Các Chuyên viên về Nguồn lực Gia đình của chúng tôi có kiến ​​thức cao và chuẩn bị sẵn sàng để giúp bạn điều hướng nhiều hệ thống chăm sóc và chăm sóc cho bạn và người thân của bạn, bao gồm:

  • Hỗ trợ trực tiếp với chuyên viên (qua điện thoại hoặc Zoom)
  • Hiểu và chấp nhận chẩn đoán của người thân của bạn
  • Hỗ trợ về chăm sóc Sức Khỏe Tâm Trí
  • Các dịch vụ thông qua Trung tâm Khu Vực và Đạo luật Lanterman
  • Chương Trình Tự Quyết Định DDS và Trung tâm Khu Vực
  • Các Phúc Lợi Công Cộng (SSI – IHSS – Medi-Cal)
  • Dịch vụ Người có nhu cầu đặc biệt tuổi trưởng thành  (Giám hộ – Nhà ở – Sống độc lập – v.v.)
  • Lập kế hoạch Lấy Con Người Làm Trung Tâm
  • Giới thiệu đến các nhà chuyên môn và các cơ quan khác

Tổ chức Phụ huynh Giúp đỡ  Phụ huynh xây dựng rất nhiều Hội thảo, Hội nghị, Nhóm Hỗ trợ về Nuôi Dạy Con Cái, tất cả đều được dẫn dắt từ nhân viên, nhà chuyên môn và tình nguyện viên phụ huynh của chúng tôi, những người tìm cách xây dựng cộng đồng hỗ trợ và kiến ​​thức. 

Bạn sẽ tìm thấy danh sách tất cả các nhóm hỗ trợ trong menu NHẬN HỖ TRỢ trên trang chủ của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về các chương trình của chúng tôi, hãy truy cập các liên kết khác nhau trên trang web của chúng tôi, để biết ngày diễn ra sự kiện, hãy tham khảo lịch sự kiện của chúng tôi.

Chương trình của tổ chức Phụ huynh Giúp đỡ Phụ huynh được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.